Arduino Basic

The description of Arduino Basic
Ứng dụng Arduino và điện tử cơ bản dành cho mọi đối tượng.
Bao gồm:
- Tổng quan về các board arduino phổ biến
- Các hàm lập trình cơ bản của Arduino, rất cần thiết cho các bạn khi cần tra cứu nhanh
- Tutorial Step by Step, hướng dẫn từng bước một với từng dự án (Đang phát triển)...
- Kiến thức điện tử cơ bản, bao gồm:
+ Nguồn một chiều,
+ Điện từ trường,
+ Dòng xoay chiều,
+ Điện trở,
+ Tụ điện,
+ Cuộn cảm,
+ biến áp,
+ Chất bán dẫn, điot,
+ Transistor BJT,
+ Transistor trường/ Mosfet,
+ Thyristor - Diot có điều khiển.
- Đặc biệt có chức năng tính toán điện trở 4 vạch, 5 vạch.
Có phần bình luận trong mỗi mục riêng biệt trợ giúp người dùng trao đổi kiến thức
Changelog / What's New
cập nhật nội dung step by step
sửa 1 số nội dung bài viết

Arduino Basic 1.1.3 for Android 4.4+ APK Download

Category: Free Education App
Publish Date: April 19, 2018
Latest Version: 1.1.3
Get it on: Get Arduino Basic on Google Play
Requirements: Android 4.4+
Content Rating: Everyone
Installs: 100+
Offered By: Military officer
Searching...
online